“Alemdar Kroşeta – Nervür Hizmetleri” olarak sektörde uzun yıllar tecrübeli ve uzman personel ile hizmet vermekteyiz. Makina ve ekipmanlarımız yapılan işe uygun üst segment cihazlardır.

Nervür Nedir?

Nervür kelime anlamı olarak bir yüzey üzerinde birbirine paralel eş aralıklı çizgisel çıkıntılar şeklinde tanımlanabilir. Nervür dikişi ise kumaş yüzeyinin belirli yüksekliklerde ve aralıklarda paralel dikilmesiyle elde edilen hoş görünümlü nakışa denir.

Nervür Dikim Aşamaları

“Alemdar Kroşeta ve Nervür” olarak bu sektörde uzun yıllar tecrübe edinmiş uzman kadro ile hizmet vermekteyiz. Tüm makina ve ekipmanlarımız yapılan işlere birebir uygun ve üst segment cihazlardır. Makina parkurumuzda işin başlangıcından bitimine kadar geçen tüm süreç büyük özveri ve kalite kontrol aşamalarından geçerek tamamlanır.

Nervür Uygulama Çeşitleri

Nervür uygulanabilen kumaş çeşitleri: Kot Nervür, Deri Nervür, Denim Nervür, Reçme Nervür gibi kumaşların yanında, Nervür çanta, yastık, bluz gibi çeşitli elbise ve aksesuarlara da uygulanabilmektedir.

Nervür Modellerimizden Örnekler

Kot Nervür

denim nervür

Denim Nervür

Nervür Dikiş

Nervür İşleme

reçme nervür

Reçme Nervür

Kot Nervür Modelleri

Nervür Firması

İstanbul Nervür

Nervür Yapan Firmalar

Nervür Dikişi Yapımı

Nervür Dikişi Örnekleri

Nervür Pike Modelleri

Nervür Dikiş Modelleri

Deri Nervür Modelleri

Nervür Çanta Modelleri

Nervür Aksesuar Modelleri

Nervür Kumaş Modelleri